ALS Rehberi.tr.gg

Askeri Liseler Sınavı ALS 2011 Mülakatlar Spor Hakkında Bilgiler

Basvuru Sartlari

Askeri Lise Başvuru ve Giriş Koşulları

 

Sosyal Durum, Ahlak ve Karakterle İlgili Koşullar 

    * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak. 
    * Kendisi ve aile bireyleri, kusursuz ahlâk ve karakter sahibi olmak. 
    * Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak. 
    * Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak. 
    * Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak. 
    * Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak. 

Öğrenim İle İlgili Koşullar 

* Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının 8 nci sınıfında okuyor olmak ve sınava giriş yılının Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir). 

* Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) en az 3,50 (100'lük sistemde 75) olmak. 

* Yurtdışındaki okul mezunları için (bu durumdaki adayların da sınavın yapıldığı yılın Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci aşama sınavına gelirken adaylar tarafından yanlarında getirilecektir.) 

Sağlık, Boy-Kilo ve Yaş İle İlgili Koşullar 

Sınava giriş yılında en fazla 16 yaşında, en az 13 yaşında olmak(Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerlidir.) 

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin ortaöğretim okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak (vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak, duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak.)

* Sevk edileceği askeri hastaneden "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR, UÇUCU YETİŞTİRİLMEYE ELVERİŞLİDİR." kaydını içeren sağlık kurul raporu almak.

* Türkçe'yi kusursuz konuşmak. (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak.)

* Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun sınırlar içinde bulunmak, 

Yaş - En Az Boy (cm) - Kilo (Kg) - En Fazla Boy (cm) - Kilo (Kg)  

13  140,5  30    171,5   67,45   
14  146,5  34,2  178,5   72,8 
15  152,5  39,5  182,5   77,5 
16  158    44,9  185     80,8 

Diğer Koşullar 

Askeri Liselere Giriş Sınavı Aday Bilgi Formunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı tercihinde bulunmak, 
ÖSYM tarafından yapılan ve 1'nci seçim aşaması olan Askeri Liseler Sınavı (ALS)'ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen olan baraj puanı almak, 
Baraj puanı aşan adaylar için, Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Mülakat, Psikoteknik Test ve Sağlık muayenesi aşamalarını içeren 2'nci Seçim Aşamasını başarıyla tamamlamak, 
Performans Puanına göre yapılacak sıralamada Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde olmak. 
"Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik" 'te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek. 

Askeri Liseler Seçim Aşamaları 

Askeri Liselere öğrenci seçim işlemleri iki aşamada yapılmaktadır. Birinci aşama Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin okullarına başvuran öğrencilerin tümünün katıldığı ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yazılı sınav ile bu yazılı sınavdan belirlenen baraj puanı aşan adayların davet edildiği ve Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Mülakat, Psikoteknik Test ve Sağlık muayenesi aşamalarından oluşan 2'nci seçim aşamasıdır. 
Birinci Seçim Aşaması: Askeri Liseler Öğrenci Seçme Sınavı (ALS) 

Askeri liselere öğrenci seçim işlemlerinin ilk basamağı ÖSYM tarafından yapılan ve adayların sayısal, sözel ve mantıksal akıl yürütme becerilerinin ölçüldüğü ALS yazılı sınavıdır. Yazılı sınavda adaylara Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden oluşan bir test uygulanmaktadır. Yazılı sınav ilköğretim öğrencilerinin cevaplayabilecekleri düzeyde olup, soru dağılımları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Yazılı sınav sonucuna göre Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen baraj puanını aşan adaylar 2'nci Seçim Aşamasına çağrılırlar. 

DERSLER  SORU ADEDİ  
Sözel Bölüm  
Türkçe   30    
İnkilap Tarihi     7 
Milli Tarih  4 
Milli Coğrafya  4 

Sayısal Bölüm     
Matematik  30 
Fen Bilimleri  25 
Genel Toplam  100 


İkinci Seçim Aşaması 

Adaylar; Haziran - Temmuz ayları içerisinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca ortak yapılacak olan ve Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Mülakat, Psikoteknik Test (sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığı tercihi olanlara uygulanır) ve Sağlık Muayenesi aşamalarından oluşan 2'nci Seçim Aşamasına katılmak üzere Hava Harp Okulu Yeşilyurt/İstanbul sınav merkezine çağrılır. 

 

İkinci Seçim Aşaması aşağıda belirtilen safhalardan oluşmaktadır: 

Ön Sağlık Muayenesi 

Uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, sağlıkla ilgili ön koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilmektedir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar elenmektedir. 

Bedeni Yetenek Sınavı 

Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. Testlerin 2 veya daha fazlasında başarısız olan aday elenmektedir. 
Uygulanacak testler ve baraj değerleri aşağıdadır: 
Test Türü 
    
1. Grup Barajı (13-14 Yaş) 
    
2. Grup Barajı (15-16 Yaş)400 m Koşu 85 Saniye 80 Saniye
Durarak Uzun Atlama 160 cm 170 cm
Mekik (1 Dakika) 30 Tekrar 35 Tekrar
Basketbol Topu Fırlatma 7 Metre 8 metreMülakat
 


Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmekte ve yetersiz bulunan öğrenciler elenmektedir. 

Psikoteknik Testi (Yalnız Hv.K.K.lığı için) 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına Işıklar Askeri Hava Lisesinde okumak için başvuran adayların; el-ayak-göz koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını, algılama hızını ölçerek uçuşa yatkınlıklarını belirlemek amacıyla uygulanan bir testtir. 
Psikoteknik test sonucunda belirlenen baraj puanı aşamayan adaylar ELENİR. (Tercihleri arasında diğer kuvvet komutanlıkları bulunan adayların bu kuvvetler adına askeri öğrenci olma hakkı devam eder. Sadece Hava KuvvetleriKomutanlığı namına askeri öğrenci olma hakkı sona ermiş olur.) 

Sağlık Muayenesi 

Mülakat ve Psikoteknik Testten başarılı olan adaylar, sağlık muayenesi için askeri hastaneye sevk edilmektedir. Sağlık muayenesi sonucunda "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR. UÇUCU YETİŞTİRİLMEYE ELVERİŞLİDİR." kaydını içeren sağlık kurul raporu alanlar asil ve yedek listelerde Performans puanına göre sıralamaya dahil edilir. Sağlık muayenesi sonucunda elenen adayların sağlık sonucuna itiraz etme hakkı tanınır. Bu hakkından yararlanmak isteyen adaylar bir başka askeri hastaneye sevk edilirler. İtiraz muayenelerinde geçmeleri durumunda sıralamaya dahil edilirler. 

Kesin Kayıt İşlemleri 

İkinci seçim aşamaların sonunda performans puanına göre oluşturulan liste, Hava Kuvvetleri Komutanlığının belirlediği kontenjan miktarı kadarı asil, geri kalanı yedek olmak üzere düzenlenmektedir. Sıralama sonuçları Ağustos ayı içerisinde www.ikdm.hho.edu.tr internet adresimizden kamuoyuna duyurulmaktadır. 
Asil listedeki adayların kesin kayıt işlemleri yapıldıktan sonra, asil listede bulunan adaylar ile kontenjanın dolmadığı takdirde yedek listeden adaylar çağrılarak kontenjan tamamlanmaktadır. 

İntibak Eğitimi 

Kesin kayıt işlemi tamamlanan adaylar müteakiben intibak eğitimine alınmaktadır. İntibak eğitiminde temel askeri eğitim verilmektedir. Bu süreç, adayın Işıklar Askeri Hava Lisesi'ni tanımasını ve intibak etmesini kolaylaştırmak amacıyla uygulanmaktadır. Bu süreç içerisinde uyum sağlayamayan adaylar okuldan ayrılabilmektedir. 
Bugün 3 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=